روغن موتور addinol تقلبی موجب سوختن موتور اتومبیل شد

جنبه ای که باید در هنگام کاهش ویسکوزیته در فرمولاسیون روغن موتور addinol در نظر گرفت این است که چنین کاهشی اغلب با استفاده از روغن های پایه با فرار بیشتر به دست می آید.

روغن تبخیر شده مقدار روانکار موتور را کاهش می دهد و ممکن است اجزای آلوده کننده کاتالیزور اگزوز را حمل کند که بر توانایی کاهش دود کاتالیست تأثیر منفی می گذارد. روغن باقی مانده پس از از بین رفتن اجزای فرارتر نیز چسبناک تر و جذب انرژی بیشتری خواهد داشت.

شکل 4 پاسخ دو تا از فرارترین طبقه بندی روغن موتور چند درجه ای را نشان می دهد. همچنین حداکثر نوسانات تعیین شده توسط کمیته بین المللی استانداردسازی و تایید روانکار (ILSAC) نشان داده شده است.

در چند سال اخیر، بدیهی است که دسته‌بندی SAE 0W-20 و 5W-30 برای برآوردن مشخصات نوسانات ILSAC با یک حاشیه راحت طراحی شده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که کنترل فرار ممکن است با روغن‌های چند درجه‌ای که اخیراً طبقه‌بندی شده‌اند به‌عنوان SAE 0W-16، 0W-12 و 0W-8 کمتر مورد نیاز باشد.

ترکیبات فسفر محلول مانند دی آلکیل دی تیوفسفات روی (ZDDP) سالهاست که در فرمولاسیون روغن موتور استفاده می شود. این ترکیبات ضد سایش و آنتی اکسیدان پشتیبانی قابل توجهی از طراحی موتورهای مدرن ارائه کرده اند.

در اواسط دهه 1900، موتور رفت و برگشتی به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا شناخته شد. هیدروکربن های نسوخته یا نیمه سوخته از اگزوز موتور توسط نور خورشید به هیدروکربن های گازی مضر تبدیل شدند که در برخی از شهرهای بزرگ مه دود تولید می کرد.

در نتیجه، مبدل های کاتالیزوری اگزوز در دهه 1970 برای تصفیه گاز خروجی و تبدیل آن به دی اکسید کربن و آب توسعه یافتند. متأسفانه، در سال‌های پس از توسعه مبدل کاتالیزوری، کشف شد که عناصر خاصی در بنزین یا روغن موتور، از جمله فسفر و گوگرد، با پوشش دادن کاتالیزور، آن را غیرفعال می‌کنند.

این در نهایت منجر به محدودیت در مقدار این مواد شیمیایی در روغن موتور و سوخت شد.